2020/2021HighlightsМеждународно училище в София

Информационни технологии в 10 клас: Приключиха практическите изпити по ИКТ

Тази седмица учениците от 10. клас на Международна гимназия Златарски положиха два практически изпита за придобиване на международния сертификат на Cambridge IGCSE – ICT (Information and Communications Technology). Практическите изпити, които траят по 2 часа и 30 минути, тестват уменията и знанията на учениците, свързани с технологиите. Подготовката по ICT в Международна гимназия Златарски минава през основните функции и теорeтични знания (в 8. клас), уеб дизайн с HTML5, CSS3 и Java Script (в 9. клас) и бази данни на Microsoft Access + SQL и програмиране на РНР (в 10. клас). По време на изпитната сесия през май 2021, учениците ще се явят и на третия – теоретичен изпит по ИКТ. 60% от оценката се формира от практическите изпити, а 40% – от знанията по теория. Изпращаме изпитните материали за проверка в Кеймбридж. Пожелаваме успех на всички.

Подготовката по ИТ от 8-10 клас и явяването на международни изпити дават стабилна основа за обучението по ИТ в 11 и 12 клас, когато учениците могат да изберат предмета IT като част от муждународната IB (International Baccalaureate) програма. Учениците продължават обучението си в посока на бъдещите технологии в областта на изкуствения интелект в различните сфери (Artificial Intelligence with Python); създаване на мобилни приложения; и разработване на проекти към Интернет на Нещата (IoT).