2016/2017Новини

Астроном от Националната Астрономическа Обсерватория посети Международна гимназия Златарски

Лекция с поглед към звездите

На 18.04.2017г. гост-лектор в Международна гимназия Златарски беше Никола Петров, астроном към Националната Астрономическа Обсерватория в Рожен. Той ни разказа за магичските далечни светове отвъд нашата планета, които нарече невидими, защото са невъзможни за наблюдение и изследване без подходяща техника.

Срещата беше част от настоящия проект на ученици на Гимназията от 10. и 11. клас, които организират кампания за подпомагане на тазгодишната експедиция на г-н Петров и негови колеги в САЩ. Екипът на НАО-Рожен ще присъства на едно от най-важните астрономически събития от последните години, а именно Великото американско пълно слънчево затъмнение, което ще се случи на 21 август тази година. За експедицията ще е необходимо високотехнологично оборудване, за което учените нямат финансовите средства и без външна помощ не би могло да бъде закупено.

С подкрепата на ръководството на Гимназия Златарски, доброволците Анели и Ралица (10а), Александра, Калина и Кристиана (10б), Антон (10в), Петър, Камелия, Стефания, Габриела, Борис и Борян (11IBb) и Анна и Албена (11IBc) ще помогнат за събирането необходимата сума чрез различни онлайн похвати, организиране на събития и изготвяне на цялостна стратегия за кампанията. Тази дейност е част от програмата за креативна и общественополезна дейност в гимназията, а и ще позволи на учениците да научат и развият нови умения в сферата на доброволчеството, маркетинга и организацията на събития.

Сред планираните дейности са включени разпространяване на онлайн краудфъндинг кампанията, продажбата на домашно приготвени лакомства, организацията на спортни събития, писане на апел за помощ до близки и приятели и дори медиини участия, а идеите на учениците не секват! Доброволците ни се надяват да съберат необходимите средства до началото на август, когато трябва да се закупи и техниката, нужна за експедицията.