2016/2017Новини

Пробни матури за учениците от 12. клас в Международна гимназия Златарски

На 11 и 12 април 2017 учениците от 12. клас на Международна гимназия Златарски ще се явят на пробни матури по български език и литература и по английски език. Пробните матури в Гимназия Златарски подпомагат подготовката на учениците ни за матурите в края на 12. клас. Изпитните работи биват проверявани според официалните критерии, а учениците получават насоки от учителите си, за да могат да се подготвят за същинските матури.

Тази година ДЗИ ще се проведат на:
19 май – български език и литература;
22 май – втори задължителен изпит по предмет по избор.

Освен на двете български матури, през май 2017г. нашите ученици ще се явят на повече от 20 международни матури за придобиване на международните дипломи и сертификати на International Baccalaureate Organisation.

Пожелаваме успех на всички!