Ученици от 12 клас на Международна гимназия Златарски посетиха Американския университет в България

Ученици от 12 клас на Международна гимназия Златарски посетиха Американския университет в България като част от програмата по кариерно ориентиране

Read more

Ученици от 10. клас на Гимназия Златарски посетиха музей „Петко и Пенчо Славейкови“

На 30.10.2015 учениците от 10. клас на Гимназия Златарски посетиха музей „Петко и Пенчо Славейкови“ като част от инициативите, посветени

Read more

Ученици от Международна гимназия "Проф. д-р Васил Златарски" посетиха литературен клуб "Перото"

На 30.10.2015 гости на Литературен клуб “Перото” в НДК бяха ученици от Международна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски” и се

Read more

Ученици от 9 клас на Международна гимназия Златарски посетиха Националния политехнически музей в София

На 30.10.2015 г. учениците от 9В клас на Международна гимназия Златарски с класен ръководител Илия Костов посетиха Националния политехнически музей в

Read more

Колежите на Обединения свят посещават Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски“

На 27 октомври 2015 г. Международна гимназия „Проф. д-р Васил Златарски“ прие делегация ученици от IB програмата на Колежа на

Read more