Академични

2015/2016АкадемичниНовини

Учениците от 12. клас кандидатстват в желани университети във Великобритания

Щастливи сме за учениците, които кандидатстваха медицина и фармакология през октомври месец и вече получиха положителни отговори от желаните от

Read More
2015/2016АкадемичниНовини

Беседа с доц. д-р Симеон Евстатиев от СУ „Св. Климент Охридски“: "Ислямът и Западът: съвместимост или културен конфликт": 24.11.2015 г. 13:30 ч.

Международна гимназия „Проф. д-р В. Златарски“ поддържа традицията си да кани на срещи с ученици университетски преподаватели за беседи и

Read More
2015/2016АкадемичниНовини

Ученици на Гимназия Златарски преоткриват София – една нетипична разходка из столицата

В извъкласните занимания на клуб „Цивилизации“ има специално време, отделено на София. Нашият град е средище на древни и разнообразни култури и

Read More
2015/2016АкадемичниБлаготворителниНовини

Проектът „See the face behind the label” стартира с въпросник за толерантността на учениците към различните от тях

През следващите няколко седмици Анна Жукивская, ръководител на проекта “See the face behind the label” и училищен психолог към Гимназия

Read More
2015/2016АкадемичниНовини

Ученици от 9 клас на Международна гиназия Златарски презентират на тема „Римският форум“

През ноември месец деветите класове в Международна гимназия Златарски направиха презентации на тема „Римският форум“. Учениците трябваше да влязат в ролята

Read More
2015/2016АкадемичниНовини

Учениците разказват: Посещение в Софийския университет: Гледната точка на Стефан Христов (11 IB b клас)

Учениците от 11IB б клас посетиха Софийския университет „Св. Климент Охридски“ заедно с класния си ръководител Илвие Конедарева. Ето какво

Read More