Група ученици на Гимназия Златарски участват в Модел на ООН във Варшава

Група ученици от 11 и 12 клас на Международна гимназия „Златарски” заминават днес за Варшава под ръководството на учителя си

Read more

Графичните калкулатори в обучението по математика в Гимназия Златарски

Графичните калкулатори Texas Instruments NSpire навлизат в обучението по математика и природни науки в Гимназия Златарски. Те са задължителни за учениците

Read more

Нова електронна информационна система на Гимназия Златарски

Електронна информационна система на Гимназия Златарски  Електронната информационна система на Международна гимназия Златарски е средство, чрез което родителите могат да се

Read more

Интерактивни технологии във всяка класна стая на Международна гимназия Златарски

Технологии в класната стая на Гимназия Златарски: Всички класни стаи на Международна гимназия Златарски разполагат с интерактивни бели дъски StarBoard.

Read more

Гимназия Златарски се включи в инициатива на ЮНЕСКО: Интервю с д-р Борис Тодоров

Д-р Борис Тодоров е преподавател по история и теория на познанието в Международна гимназия „Проф. д-р  Васил Златарски”. По образование и интереси е историк, изследовател на средновековната история.

Read more