2013/2014АкадемичниНовини

Проф. Георги Каприев посещава Гимназия Златарски

На 14-ти ноември Международна гимназия Златарски за поредна година отбеляза своя есенен празник  – рождения ден на патрона на гимназията Проф. д-р Васил Златарски. Пред широка аудитория от ученици, в салона на училището, нашият изтъкнат гост професор д.ф.н. Георги Каприев изнесе лекция на тема „Българската духовност във времена на криза“.

В лекцията на тема „Българската духовност във времена на криза“ дълбоките измерения на понятия като „българщина“, „дух“, „смисъл“, „криза“, „преход“ бяха разкрити пред слушателите по начин, който само един професор, владеещ старогръцки, латински, немски и руски език и преподаващ едновременно в Софийския /в България/ и Кьолнския /в Германия/ университети може да представи. Проф. Георги Каприев очерта изострянето на въпроса за кризата днес и открои връзката на почти всички кризи с кризата на смисъла. С примери откъм Аристотел, Ясперс, Камю, Хабермас и други мислители, художници и драматурзи, професорът очерта как духовността е онази „наддушевна“ страна на душата, откъм която е възможно поддържането на смисъла на всеки конкретен човешки живот през времето. Но, доколкото времето е свързано и с мястото, а мястото в което живеем е именно тук, в България, то професорът сподели и една лична история за неговото собствено оставане в България.

Проф. д.ф.н. Георги Каприев е роден през 1960 г. в Бургас. През 1987 г. завършва философия в Софийския университет “Св. Климент Охридски” (СУ), и от 1992 г. преподава в него (от 2003 г. вече като професор), като, междувременно, специализира неколкократно в Кьолн и Париж. Доктор е на философските науки с трудовете “Философско-историческите схващания на ранното западноевропейско средновековие (Аврелий Августин)” (1991) и “Анселм от Кентърбъри. Светът на неговите идеи” (2001).

Проф. Каприев ръководи катедра “История на философията” към Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, както и комисията “Византийска философия” на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M.) със седалище в Лувен, Белгия. Автор е на множество книги в областта на средновековната християнска философия, сред които “История и метафизика” (1991), “Homo spiritualis” (1991), “Byzantica minora” (2000), “Византийската философия” (2001). От 2008 е един от редакторите на сп. “Християнство и култура”, съиздател е на алманаха “Архив за средновековна философия и култура” и на преводната поредица Bibliotheca christiana. Основните му интереси са в областта на История на средновековната философия. Преподава Философия на западноевропейското Средновековие и Ренесанса, Византийска философия, Средновековна метафизика и др. Автор е на 16 книги, многобройни статии и монографии.

При възникналите след лекцията въпроси се получи онази жива дискусия, която е свидетелство за плодотворното преподаване и плодотворното слушане и учене, които винаги са били високата цел на гимназията ни, носеща достойно името на проф. д-р. Васил Златарски.