2019/2020HighlightsResults

Отлични резултати на международните Cambridge Checkpoint за учениците от 8. клас

През 2019г учениците от 8. клас на Международна гимназия Златарски постигнаха отлични резултати на международните изпити Cambridge Checkpoint. Най-високи резултати 6.00 по английски език постигнаха 11 ученици и това са Йордан Йончев, Александър Иванов, Йоана Владимирова, Божидар Димитров, Вяра Калчева, Яна Топалова, Екатерини Гианопулу, Перла Димитрова, Слава Богданова, Анелия Станиславова и Симеон Владимиров. С най-високи резултати по математика са Александър Иванов, Димитър Костов и Яна Топалова. Резултатите показват, че 14-15 годишните ученици в Международна гимназия Златарски получават отлична подготовка по английски език и с готовност могат да преминат в следващата степен от образованието си с програмата IGCSE в 9. и 10. клас.