Отлични резултати на международните Cambridge Checkpoint за учениците от 8. клас

През 2019г учениците от 8. клас на Международна гимназия Златарски постигнаха отлични резултати на международните изпити Cambridge Checkpoint. Най-високи резултати 6.00 по английски език постигнаха 11 ученици и това са Йордан Йончев, Александър Иванов, Йоана Владимирова, Божидар Димитров, Вяра Калчева, Яна Топалова, Екатерини Гианопулу, Перла Димитрова, Слава Богданова, Анелия Станиславова и Симеон Владимиров. С най-високи резултати по математика са Александър Иванов, Димитър Костов и Яна Топалова. Резултатите показват, че 14-15 годишните ученици в Международна гимназия Златарски получават отлична подготовка по английски език и с готовност могат да преминат в следващата степен от образованието си с програмата IGCSE в 9. и 10. клас.