2019/2020HighlightsМеждународно училище в София

Учебни занятия ОНЛАЙН в Международно училище Златарски

Уважаеми родители и ученици,

Международно училище Златарски продължава online обучение в електронната платформа на училището zis.zlatarskischool.org, която прилагаме от четвъртък, 12 март. За да не губим ценно учебно време, Международно училище Златарски ще провежда учебните занятия ОНЛАЙН. Няма да се провеждат занятия в училище. Задължително ще се провеждат занятия online. 

Ръководството не отменя учебните занятия, а ги прехвърля в онлайн платформата ZIS, разработена специално за нуждите на училището. Това позволява провеждане на пълноценен учебен процес с участието на учители и ученици. Учителите дават инструкции, събират от учениците електронни файлове с изпълнените задачи и/или възлагат домашни работи. Напомняме, че учениците влизат в системата ZIS със същите username и password, които вече използват в SIS sis.zlatarskischool.org.

Различните уроци във виртуалните класни стаи на Международно училище Златарски

Организацията на виртуалния учебен ден следва седмичното разписание на часовете за всяка паралелка със съответния преподавател по предмет. Учебните занятия започват в 8.00 часа и следват графика на часовете за деня. Настояваме родителите да проверяват дали учениците влизат навреме в платформата за съответните часове, в дискусионните форуми и чатове по предмети, дали са изпълнили задачите за часа и дали са си предали домашните работи навреме.

Учителите провеждат часовете си с различни методи – някои осъществяват реална видео връзка, други комуникират писмено. Училището и учителите осигуряват достъп до електронни образователни ресурси на МОН, Cambridge Assessment и International Baccalaureate. Във всеобщ интерес е учениците да имат при себе си учебниците, раздадени в началото на годината.

Различни образователни методи в учебните онлайн часове на учениците от 5-12 клас

Като имаме предвид осигурената възможност от Международно училище Златарски за online обучение, бързата реакция на учителите, подкрепата на родителите, модерните нагласи и дисциплината на учениците изразяваме увереност, че наложеното физическо отсъствие от училище няма да спре провеждането на качествен учебен процес.

С уважение,

Ръководството на Международно училище Златарски