2022/2023

Приемен изпит: 11 март в Международна гимназия Златарски

На 11 март 2023 от 9.00 часа ще се проведе приемен изпит в Международна гимназия “Проф. д-р Васил Златарски”. Очакваме учениците да бъдат в сградата на гимназията 30 мин. преди началото на изпита (в 8:30 часа). Изпитът започва в 9:00 ч. и ще продължи до 11:00 ч. В деня на изпита учениците трябва да носят: 1) Регистрационна карта; 2) Документ за самоличност със снимка (бележник, лична ученическа карта); 3) Пособия за чертане (молив, триъгълник, гума и др.)

Приемният изпит е съобразен с материала, изучаван в 7 клас, и съдържа следните компоненти:
1) Литература: трансформиращ преразказ (50 мин.);
2) Тест езикова култура: 20 въпроса по български език и литература (20 мин.);
3) Математика: 20 задачи върху материала от 7 клас (50 мин.).

Резултатите от изпита ще бъдат обявени на 17 март в 14:30 часа в гимназията. Те ще могат да бъдат проверени и в електронната система на училището на адрес: http://sis.zlatarskischool.org с Регистрационен номер (5 цифри) и ЕГН@ (ЕГН, последван от знак @).

Кандидатите ще бъдат поканени на среща с приемната комисия по индивидуален график след излизане на резултатите от писмения изпит.

Статусът на кандидатите: одобрен, условно одобрен*, неодобрен се формира въз основа на състезателния бал и одобрението на приемната комисия. Състезателният бал се образува от:
– оценките по трите компонента на изпита
– общ успех (първи срок или завършен 7 клас)
– оценката по български език и литература (първи срок или годишна)
– оценката по математика (първи срок или годишна)

Срещи с приемната комисия:
Училището провежда индивидуални срещи с кандидатите за ученици и техните родители. Целта е да се установи академичната насоченост и мотивацията на кандидата. Кандидатът за ученик на Гимназия Златарски приема и споделя ценностите, изразени в Мисията на училището; стреми се към постигане на високи академични резултати; проявява желание за активно участие в живота на училищната общност и се стреми да допринесе за нейното развитие като международно училище; проявява стремеж да стане част от международната общност като ученик в Гимназия Златарски.

Пожелаваме успех на всички ученици!