2013/2014Новини

Ева Паунова от Випуск 2005, депутат в Европейския парламент, поздравява учениците на Гимназия Златарски

Ева Паунова завърши Международна гимназия Златарски през 2005 година като се дипломира с международната диплома International Baccalaureate Diploma заедно с българската диплома за средно образование. Завърши международни отношения и бизнесадминистрация в Американския университет „Джон Кабот“ в Рим, а след това специализира в университета „Харвард“ в САЩ. През 2014 година тя бе избрана за член на Европейския Парламент. Ето какво сподели Ева Паунова по повод завършването на Випуск 2014 на Гимназия Златарски:

‘Здравейте, скъпи приятели от Гимназия Златарски! Много съм развълнувана и благодаря за възможността да се обърна към вас. Със завършването си вие сте на прага на бъдещето. Това бе моето бъдеще преди 10 години, когато бях с моите съученици, преподаватели и родители в двора на гимназията.

Знаете ли, моите родители винаги са търсили най-доброто образование за мен и са инвeстирали в него. Факт е, че в Гимназия Златарски участвах в един от първите Европейски младежки парламенти, както и че есето ми в IB програмата беше свързано с Европейския съюз. Когато желаеш нещо много силно и се стремиш към него, то се случва. Аз вече 5 години работя в Европейския парламент, а занапред ми предстоят още 5 години като евродепутат.

Гимназия Златарски ви предоставя много силен трамплин да осъществите своите цели, затова бъдете себе си, вярвайте в себе си и изповядвайте културата „Аз мога“. Сигурна съм, че ние всички искаме България на младите, Европа на младите, страна и континент на високите технологии и иновации, място, в което да постигнем своя потенциал и идеи.  Това можем да постигнем само чрез образованието.

Бих искала да благодаря на ръководството и учителите за визията за качествено и международно образование, която имат и която допринася за успешното развитие не само в личен план, но и за просперитета на България и Европа. За просперитета и благополучието на младежта и бъдещето на нашата страна. На добър час, скъпи приятели!’

Ева Паунова, Випуск 2005 на Международна гимназия ‘Проф. д-р Васил Златарски’