2013/2014Новини

Кои ще са наградените тази година в Международна гимназия Златарски?

На 21 юни 2014 (събота) от 9,00 ч. ще се проведе традиционният училищен празник на Гимназия Златарски. Част от него е церемонията по дипломиране на випуск 2014. Ще бъде обобщена изминалата учебна година и ще бъдат отличени най-изявените ученици. На празника очаквайте да видите наградените със следните отличия:

1. Списък на Директора – Ученици с отличен успех и активно участие в училищния живот, организатори на различни извънкласни мероприятия и благотворителни акции; участници в олимпиади, състезания, проекти, ученици с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

2. Специални награди за спортни изяви, творческа дейност, благотворителна и организаторска дейност
– награди за участие в благотворителна дейност
– награди за активна творческа дейност
– награди за спортни изяви

3. Награди на Педагогическия съвет – Всеки класен ръководител представя мотивирано предложение за отличие, което се разглежда и гласува от целия преподавателски състав.
4. Ученик на годината
5. Клас на годината
6. Учител на годината
7. Първенец на Випуск 2014

Кои ще са наградените? Ще разберете на 21 юни 2014. Очакваме Ви от 9.00 ч. в двора на училището.