2013/2014Новини

Model European Parliament в Международна гимназия „Проф. д-р Васил Затарски”

На 5 юни 2014г. се проведе Осмата училищна сесия на Европейския младежки парламент (Model European Parliament) в Международна гимназия „Проф. д-р Васил Затарски”. Повече от 60 ученици от 8 – 11 клас взеха активно участие в сесията. На срещата шестте отбора предложиха за разглеждане въпроси, свързани с актуални проблеми на Европейската общност и света. Renewable Energy, Right to Education, Cancer Research, Racism in the EU, Youth unemployment: Това бяха темите, по които отборите дебатираха, защитавайки своите позиции