2013/2014Новини

Science Fair 2014 – Празник на науките в Гимназия Златарски

IMG_1888Традиционният Science Fair – Празник на науките в Гимназия Златарски се провежда в края на учебната година. На 20 юни учениците от 11 IB клас ще презентират от 11:00 ч. Group 4 Project – резултат от своята екипна работа по подбрани теми. Това ще бъде важно събитие в живота на единадесетокласниците изучаващи IB Physics, IB Chemistry и IB Biology, тъй като те ще трябва да представят своя Group 4 Project. Проектите и участието на учениците в тях ще бъдат оценявани според критериите за вътрешно оценяване на International Baccalaureate, както от учителите, така и от участниците в тях. Оценяват се мотивацията, приносът на всеки участник, способностите му за комуникация и не на последно място постоянството и упоритостта при преодоляване на трудностите и завършване на проекта.

IMG_177310 клас, след като приключиха с IGCSE изпитите, вече обмислят детайлите по своите научни проекти. Надяваме се, че те ще представят успешно внимателно обмислените си експерименти и така ще съумеят да повишат успеха си по биология. Самостоятелното планиране на експеримент с ясно формулирана цел, променливи величини, процедура и представяне на резултатите се превърна в задължително изискване за младите биолози от 10 клас.

Но не всичко се прави за оценка! На 23 и 24 юни ще се проведе празник на природните науки. Програмата включва експериментални, логически и общопознавателни дейности от областта на природните науки, които демонстрират уменията на учениците от 9 и 10 клас (9:00 – 10:30 ч.).

Целта на Празника на науките е да даде на учениците на Гимназия Златарски възможност да се забавляват и едновременно с това да покажат на всички знанията и уменията си, като всеки в училищната общност ще има възможност на научи още нещо от някого, без значение дали е малък или голям.