IB newsМеждународно училище в София

Защо Златарски: Международни образователни стандарти и опитни преподаватели

Международно училище Златарски е едно от най-утвърдените училища в България, лицензирано от МОН, International Baccalaureate Organisation (IBO) и Cambridge International Education (CIE), в което се обучават 300 български и международни ученици от 5. до 12. клас. Учениците завършват с две дипломи – българска и международна. Училището е основано през 1995г. като английска езикова гимназия, а през 2003г. става първото училище на International Baccalaureate (IB) в България. През 2010г. Гимназия Златарски става първото българско училище, което получава оторизация да обучава по британските програми IGCSE и A Levels, a през 2017г. получава и лиценз за Cambridge Secondary programme. През 2018г Международно училище Златарски отвори вратите си и за ученици от 5-7 клас. Училището е единствено по рода си в България, защото интегрира българската образователна система с международната програма на International Baccalaureate и британската система за гимназиално образование – Cambridge Secondary, IGCSE и A Levels.

‘Щастлива съм. В крайна сметка, тежкият труд даде своя резултат! Освен академичните резултати, голяма роля изиграха практическите лабораторни упражнения по биология и химия в училище, множеството извънкласни дейности и летните стажове, в които участвах.’

Калина Цолова, Випуск 2016 на Международно училище Златарски, студентка в Princeton University.

Качествено образование в Международно училище Златарски

В Международно училище Златарски учениците се развиват, подкрепяни от нашите опитни преподаватели, най-високи академични стандарти и приятелска училищна общност.

Учениците израстват в академична среда, която съчетава взискателните изисквания и стандарти на британските и международни образователни програми с традициите на българското образование.

Учениците ни общуват свободно на английски и български език, и усвояват в дълбочина други чужди езици.

Учениците ни имат възможност да участват в разнообразни международни програми, състезания и форуми и да учат в и извън класната стая.

Мултикултурна среда и обучение извън класната стая

Учениците в Международно училище Златарски в София имат многобройни възможности за развитие – чрез образователни проекти в класната стая, като участват в разнообразни извънкласни дейности през учебната година или като участват в международни младежки програми във Великобритания, България и САЩ.

Най-високи академични резултати

Нашият образователен подход дава възможност на учениците да постигат най-високи академични резултати и в същото време да се развиват чрез многобройни социални дейности. Резултатите на учениците на Международно училище Златарски надминават средните IB и IGCSE резултати за света. Вярваме, че учениците развиват потенциала си като се обучават във взискателна и изискваща, но подкрепяща училищна среда.

Ето някои факти:
– 30% от завършилите гимназията продължават образованието си в топ 100 университетите в света.
– 15% от IB Diploma учениците ни постигат 40+ IB точки. Тези резултати са достатъчни за прием в най-елитните университети като Oxford, Cambridge, Harvard and Stanford.
– Най-високият резултат постиган от наш ученик е 44 IB точки от максимум 45. Само 2% от учениците в света постигат такива блестящи резултати.
– 40% от IGCSE резултатите на нашите ученици са A* или A. Процентът на учениците ни, които постигат оценки A* – C на IGCSE изпитите се е увеличил през изминалите 5 години.

Завършилите Международна гимназия Златарски продължават образованието си в най-добрите университети по света. Нашите ученици продължиха образованието си в University of Oxford, University of Cambridge, Princeton University, London School of Economics, St Andrews University, Imperial College London, King’s College London, University College London, University of Warwick, Queen Mary, University of London и други.

Завършилите гимназията ученици развиват професионалната си кариера в България и по света.

“Благодаря за страхотната подготовка, за добрата организация и за всичко, което направихте за сина ми! Специални благодарности на целия екип на гимназията, на учителите, които бяха до сина ми през всичките години и ще останат част от неговия път и част от неговия успех. Благодаря за страхотната подготовка, за добрата организация и за всичко, което направихте за сина ми през последните пет години”

Г-жа Христова, родител на ученик от Випуск 2017, който продължи обучението си в University College London