2013/2014IB newsНовини

Провеждане на устните изпити по IB английски език в Гимназия Златарски

През изминалата седмица се проведоха IB English Orals – устни изпити по английски език, които са част от крайната оценка в международната International Baccalaureate (IB) диплома. Учениците от 12 клас на Гимназия Златарски се явиха на изпити на следните теми: здравеопазване, наука и технологии, културни различия, биогорива, енергетика, възобновяема енергия, етика и наука, ролята на новите технологии, нездравословна храна, училищни униформи и други.

Някои от най-интересните въпроси по време на дискусията бяха: ‘Is it ethical for fast food companies to target children in advertising?” и ‘Is it ethical to “kill” a human embryo for the sake of stem cell research?’.

Устните изпити преминаха успешно, като записите от презентациите на учениците ще бъдат изпратени на екзаминатори от International Baccalaureate Organisaion. Предстоят писмените изпити през май и юни 2014 година. Миналата година 35 ученици (от 39 явили се) постигнаха отлични оценки (6 и 7 от максимални 7) на международния изпит по английски език. Пожелаваме успех на учениците от Випуск 2014.