2020/2021Highlights

IB Mock Exams: 11 клас

Тази седмица в Международна гимназия Златарски провеждаме International Baccalaureate mock exams с учениците ни от 11 клас. Пробните изпити следват формата на финалните международни изпити, които учениците ни ще държат в 12. клас. До момента учениците ни се явиха на – Bulgarian, English, Mathematics, History, Economics, Spanish, German, Information Technologies. Пожелаваме успех на всички!