2020/2021HighlightsSchool Life

Празник по случай 24 май в Международно училище Златарски

По случай 24 май учениците от 5 до 8 клас на Международно училище Златарски изпълниха разнообразни стихотворения и песни пред своите учители и съученици. Празникът ни започна с изпълнение на „Азбучна молитва“ на Константин Преславски (Ивайла, Филип, Силви, Калоян – 8 клас), а за „творческата мисъл“ чухме в одата „Българският език“ от Иван Вазов (Лена и Лъчезара 7 клас). Последваха Ботевите „На прощаване“ (Илия и Ралица 7 клас) и част на поемата „Хайдути“ (Екатерина, Димитър, Вая – 5 клас), с които си припомнихме колко важни са силният дух и стремежът към свобода.

Чухме и стихотворенията – „Братчетата на Гаврош“ (Биляна, Тодор – 6 клас) и „Заточеници“ (Денис и Ангел – 7 клас). Каква е тайната в думата „тъга“ разбрахме от Виктория Р. (5 клас), която прочете свое съчинение. Чрез стихотворението „Художник“ от Веселин Ханчев, учениците от 6 клас Димитър и Александър ни показаха, че езикът е вдъхновението, с което умеем да променяме света, а за думи като „любов“ и „приятелство“ чухме в рецитацията на „Неразделни“ от Пенчо Славейков (Денис и Мирела – 7 клас). На финала чухме изпълнението на „Хубава си, татковино“ на учениците от 5 и 6 клас. Благодарим на нашите учители по български език и литература, музика и изобразително изкуство за старателната подготовка и на всички, които бяха с нас!