30 шестици постигнаха учениците на Международна гимназия Златарски на британските IGCSE изпити

30 шестици постигнаха учениците на Международна гимназия Златарски на британските IGCSE изпити по английски език, математика, история, биология и информационни технологии.  Учениците на Международна гимназия Златарски се явяват на IGCSE изпитите в 10. клас. Оценка между А – С се оценява положително от световните университети, като удостоверява готовност за успешно обучение по международни стандарти. Успешното представяне на IGCSE изпитите е доказателство за готовността на учениците да положат международните International Baccalaureate (IB) изпити в 12. клас. Благодарение на усърдната съвместна работа на учители и ученици десетоклосниците постигнаха блестящи резултати и през 2016 година.

Най-високи резултати получиха Анна Филчева (A*A*A) по английски език, история и математика; Ивсън Чан (А*А*АB) по математика, биология, информационни технологии и английски език; Албена Хайтова (ААА) по математика, биология и английски език; Боян Младенов (ААB) – английски език, математика и история. Отлично се представиха и Цветан Гергов (A*AC) – история, английски език и математика и Христо Станилов (AA) – английски език, история.

На изпита по английски език (високо ниво) 90% от учениците бяха оценени от Cambridge International Examinations с резултати от А* до C. Отлични оценки А по предмета получиха Боян Иванов, Анна Филчева, Цветан Томов, Албена Хайтова, Али Баша, Боян Младенов, Веселин Даскалов, Димана Заркова, Иво Кусев, Стефан Йончев, Тодор-Николай Абаджиев, Цветан Гергов, Христо Станилов, Ангел-Борис Тодоров, Антон Софкин, Габриела Казакова, Калоян Калайджиев, Павел Велков.

Топ математиците на випуска с А* и А са: Ивсън Чан, Боян Младенов, Албена Хайтова и Анна Филчева.

Поздравяваме и отличниците ни по история, това са Анна Филчева (А*), Цветан Гергов (А*), Христо Станилов (А), Яо Чен (А), Стефания Габровска (А).

Оценки А* и А по биология имат Албена Хайтова и Ивсън Чан.

IGCSE (International General Certificate for Secondary Education) e академична програма за средно образование, в която се обучават ученици от 8. до 10. клас във Великобритания, както и в множество международни училища по цял свят. Интегрирана в курса на английска езикова гимназия, програмата IGCSE в Гимназия Златарски подготвя учениците за обучението им в международната програма International Baccalaureate в 11. и 12. клас.

Индивидуалните си резултати учениците ще могат да проверяват от 1 септември.