2015/2016АкадемичниНовини

30 шестици постигнаха учениците на Международна гимназия Златарски на британските IGCSE изпити

30 шестици постигнаха учениците на Международна гимназия Златарски на британските IGCSE изпити по английски език, математика, история, биология и информационни технологии.  Учениците на Международна гимназия Златарски се явяват на IGCSE изпитите в 10. клас. Оценка между А – С се оценява положително от световните университети, като удостоверява готовност за успешно обучение по международни стандарти. Успешното представяне на IGCSE изпитите е доказателство за готовността на учениците да положат международните International Baccalaureate (IB) изпити в 12. клас. Благодарение на усърдната съвместна работа на учители и ученици десетоклосниците постигнаха блестящи резултати и през 2016 година.

Най-високи резултати получиха Анна Филчева (A*A*A) по английски език, история и математика; Ивсън Чан (А*А*АB) по математика, биология, информационни технологии и английски език; Албена Хайтова (ААА) по математика, биология и английски език; Боян Младенов (ААB) – английски език, математика и история. Отлично се представиха и Цветан Гергов (A*AC) – история, английски език и математика и Христо Станилов (AA) – английски език, история.

На изпита по английски език (високо ниво) 90% от учениците бяха оценени от Cambridge International Examinations с резултати от А* до C. Отлични оценки А по предмета получиха Боян Иванов, Анна Филчева, Цветан Томов, Албена Хайтова, Али Баша, Боян Младенов, Веселин Даскалов, Димана Заркова, Иво Кусев, Стефан Йончев, Тодор-Николай Абаджиев, Цветан Гергов, Христо Станилов, Ангел-Борис Тодоров, Антон Софкин, Габриела Казакова, Калоян Калайджиев, Павел Велков.

Топ математиците на випуска с А* и А са: Ивсън Чан, Боян Младенов, Албена Хайтова и Анна Филчева.

Поздравяваме и отличниците ни по история, това са Анна Филчева (А*), Цветан Гергов (А*), Христо Станилов (А), Яо Чен (А), Стефания Габровска (А).

Оценки А* и А по биология имат Албена Хайтова и Ивсън Чан.

IGCSE (International General Certificate for Secondary Education) e академична програма за средно образование, в която се обучават ученици от 8. до 10. клас във Великобритания, както и в множество международни училища по цял свят. Интегрирана в курса на английска езикова гимназия, програмата IGCSE в Гимназия Златарски подготвя учениците за обучението им в международната програма International Baccalaureate в 11. и 12. клас.

Индивидуалните си резултати учениците ще могат да проверяват от 1 септември.