2015/2016Новини

Подготвителен курс по английски език за нови ученици

20151217_094441За новоприетите в 8 клас ученици, които са постигнали под 55% на English Entry Test, Гимназия Златарски организира подготвителен курс по английски език. Курсът ще се проведе от 01. септември до 13. септември 2016 г., всеки ден от 9:00 до 14:00 ч. Учениците трябва да потвърдят присъствие до на телефон 02 876 67 67.

Резултатите от проведения тест по английски език – входно ниво (English Entry Test) могат да бъдат проверени online чрез sis.zlatarskischool.org.