2021/2022HighlightsResults

Отлични IGCSE резултати за учениците на Международна гимназия Златарски

34 отлични оценки постигнаха учениците на Международна гимназия Златарски на международните Cambridge IGCSE изпити по английски език, математика, история, информационни технологии, биология и физика. Въпреки епидемичната обстановка през 2021 година, учениците ни постигнаха отлични и много добри резултати на IGCSE изпитите в края на 10. клас.

Рекорд за училището постави Димитър Костов (A*A*A*А*), който постигна максимални IGCSE резултати по английски език, математика, информационни технологии и история. С най-високи резултати са и Александър Иванов (А*А*АB) по английски език, математика, история и ИТ; Нина Чакинска (АААА) – английски език, математика, история, биология; Деян Митев (АААB) – английски език, математика, физика и ИТ; Калоян Маринков (ААА) – английски език, математика и история; Нора Йосифова (ААB) – английски език, математика и история; Махн Дък Ву (АА) – английски език, математика; Александър Коларов (АА) – английски език и ИТ.

По IGCSE английски език (високо ниво) 95% от учениците бяха оценени от Cambridge International Education с резултати от А* до C. 19 ученици получиха пълни шестици като 5 ученици получиха максимален резултат А* (резултат над 90%); това са: Димитър Костов А*, Анна Мантарлиева А*, Александър Иванов А*, Юлия Илинова А* и Перла Димитрова А*. Отлични резултати А (успеваемост над 80%) по английски език получиха Никола Рангелов, Вяра Калчева, Никол Паласчева, Деян Митев, Александър Коларов, Милана Иванова, Слава Богданова, Калоян Маринков, Емма Ячкова, Нина Чакинска, Божидар Димитров, Манх Дък Ву, Мартин Ярмов и Нора Йосифова.

Топ математиците на випуска с отлични резултати на IGCSE Mathematics (високо ниво) са: Димитър Костов А*, Деян Митев, Манх Дък Ву, Нина Чакинска, Александър Иванов, Нора Йосифова и Калоян Маринков. Много добре по математика се представиха и Ива Градинарова, Моника Иванова, Слава Богданова.

Ученици на Международна гимназия Златарски със своите IGCSE сертификати

Отлични резултати по IGCSE информационни технологии имат Димитър Костов А*, Ива Градинарова, Александър Коларов. Много добре по ИТ се представиха и Деян Митев, Николай Мизов, Александър Иванов и Павел Нинчев. Поздравления за Нина Чакинска, която постигна отличен резултат А по IGCSE биология (високо ниво). Поздравления и за Деян Митев, който получи отличен резултат А по IGCSE физика (високо ниво).

Поздравяваме и учениците ни с топ резултати по IGCSE история, това са Димитър Костов А*, Александър Иванов А*, Нина Чакинска, Моника Иванова, Калоян Маринков. Много добре се представиха и Перла Димитрова, Слава Богданова, Калоян Иванов и Нора Йосифова.

IGCSE (International General Certificate for Secondary Education) e академична програма за средно образование, в която се обучават ученици от 8. до 10. клас във Великобритания, както и в множество международни училища по цял свят. Интегрирана в курса на английска езикова гимназия, програмата IGCSE в Международна гимназия Златарски подготвя учениците за обучението им в международната програма International Baccalaureate в 11. и 12. клас.

Пожелаваме успех на всички ученици на Международна гимназия Златарски, които предстои да държат IGCSE изпитите през май/юни 2022 година.