mystoryКакво казват те

Аз съм Силвана и това е моята IB история @Гимназия Златарски

silvana3“Всеотдайният и неуморим екип от учители не просто преподават материала, но и се ангажират с добрите резултати на учениците – споделят опита си и са готови да отделят много енергия и време за добрата ни подготовка”, разказва Силвана Хайтова, която благодарение на утвърдения UCAS център към гимназията за кандидатсване в чужбина, е вече приета в Кралския колеж в Лондон, в специалност “Международни отношения”.

‘Завършвам Гимназия Златарски с две дипломи – българска диплома за средно образование и международна International Baccalaureate диплома.  Никога не си бях давала сметка какво е да притежаваш две дипломи до момента, когато през лятото заминах за Америка като преводач на една конференция, свързана с президентските избори в САЩ. В началото ме гледаха с недоверие, тъй като бях много млада, но когато им казах, че имам две дипломи, едната от които IB, всички бяха много впечатлени. Тогава всъщност разбрах каква привилегия е да имаш IB Diploma. Това, което научих в Гимназия Златарски, е как да бъда лидер в световен аспект, как да гледам на нещата глобално. В същото време обаче да не забравям националната си принадлежност и националните идеали’.