mystoryКакво казват те

Аз съм Васил и това е моята IB история @Гимназия Златарски

vasil„Първоначално идеята на мен и на моите родители беше да уча в езикова гимназия. След като разбрахме какво предлага Гимназия Златарски – езикова гимназия и международна IB програма, преценихме, че много възможности ще се открият пред мен. В IB програмата на високо ниво изучавах английски език, БЕЛ и история – тази комбинация от предмети ми помогна много, защото избрах да уча политически науки. В IB програмата развих качества: не само да уча теория и да запомням факти, но и да мисля аналитично и да разсъждавам по-мащабно, което ще ми е от полза в университета. Научих се да бъда по-търпелив и по-толерантен. Научих се, че без търпение няма да успея да постигна целите си.”

ВАСИЛ ИВАНОВ, ВИПУСК 2012
IB диплома 38 точки, 7, 7, 5 at HL
Българска диплома: 5,90
Матури: Български език и литература: 5,86
Матури: Английски език: 6,00
Приет в American University in Bulgaria
Специалност “Политически науки”