2015/2016АкадемичниНовини

Родитело-учителска консултация: 24 март 2016 (четвъртък)

Във връзка с приключването на трета четвъртина в Гимназия Златарски ще се проведе родитело-учителска консултация на 24 март (четвъртък) по следния график:
VІІІ клас – 17.00ч.
ІХ и Х клас – 17.30ч.
ХІ и ХІІ клас – 18.00ч.

Родителите ще могат да се срещнат с учителите по предмети и да получат информация за академичното развитие и дисциплината на учениците до края на третата четвъртина, както и за всички актуални събития от календара на училището. Ще бъдат оповестени графиците на изпитните сесии и ще бъдат разяснени регулациите за тяхната организация и провеждане.

Родителите на дванадесетокласниците ще получат актуална информация във връзка с приключването на учебната година и явяването на ДЗИ.