2006/2007Новини

Parents meeting 27.03.2007 at 17:30

Parents meeting 27.03.2007 at 17:30
Dear Parents ! We will be expecting you at the parents meeting on 27.03.2007 at 5.30. Ще ви бъде предоставена информация за консултациите на учителите през втория учебен срок, график за класни и контролни работи, учебно-възпитателната работа и текущи дейности.