2013/2014Новини

Родителска среща: 27 март 2014 г.

На 27. 03. 2014 г. (четвъртък) ще се проведе родитело-учителска консултация по следния график:
8 клас – 17:00 ч.
9, 10 клас – 17:30 ч.
11, 12 клас – 18:00 ч.
Консултацията ще се проведе в класните стаи на класовете. Ще имате възможност да се срещнете с учителите по предметите и да се консултирате с тях във връзка с края на трета четвъртина. Ще се осведомите за успеха, дисциплината и развитието на учениците.