2019/2020Новини

Родителска среща 08.01.2020 и 09.01.2020

Уважаеми родители,

За ученици от 5 – 8 клас На 08.01.2020 г. /сряда/ ще се проведе родителска среща – консултация с учителите по предмети с начален час 15:30 ч. и краен час 17:30 ч. за ученици от 5 – 8 клас. На нея ще получите информация за развитието и резултатите на Вашето дете през първия учебен срок. Срещата с учителите по предмети ще се осъществи в определени стаи по катедри. Разпределението ще е достъпно на входа на училището в деня на родителската среща.

За ученици от 9 – 12 клас На 09.01.2020 г. /четвъртък/ ще се проведе родителска среща консултация с учителите по предмети с начален час 15:30 ч. и краен час 17:30 ч. за ученици от 9 – 12 клас. Срещата с учителите по предмети ще се осъществи в определени стаи по катедри. Разпределението ще е достъпно на входа на училището в деня на родителската среща.

Инфосреща за ученици от 10 клас – IGCSE and IB Na 09.01.2020 за учениците от 10 клас организираме инфосреща за международните програми IGCSE и IB с акцент върху регистрацията за IGCSE изпитите и стъпките за кандидатстване в IB програмата. На тази инфосреща могат да присъстват и родители на ученици от 9 клас. Начален час на инфосрещата 14:30 ч. в салона на училището.