2010/2011БлаготворителниНовини

Гимназия Златарски печели проект „Stop Missing Opportunities”

Проектът „Stop Missing Opportunities” на Международна Гимназия Златарски е сред 45-те Европейски междуучилищни проекта, които спечелиха финансиране от Academy for Central European Schools (ACES)

Предистория
Мотото на тазгодишната кампания за набиране на проекти от европейски училища – “Building bridges in societies – volunteer in your communities”, е свързано с Европейската Година на Доброволчеството 2011.  В основата на 132-та проекта, които кандидатстваха за финансиране стои оценяването на усилията и всеотдайността на хората, които работят или се грижат за другите и общността в свободното си време без да искат заплащане за това, например: ученици,  които помагат на своите връстници с обучителни затруднения в училище, организиране на концерти в домове за възрастни, хора от различни възрасти работят заедно в името на конкретна инициатива с цел опазване на околната среда или в борбата срещу дискриминацията. Всеки може да бъде доброволец и освен за личностно удовлетворение, доброволната работа подпомага и развитието на устойчиви умения и качества. Партньорствата между училища от две или три държави, на които залага ACES, предлагат конкретна възможност за интелектуален и културен обмен и съдействие, допринасяйки за реалното „построяване на мостове” между различни култури и ценности.

Проектът „Stop Missing Opportunities” (Септември 2011 – Март 2012)
Този проект е плод на инициативността, активността и усилията на Международна Гимназия Златарски и Гимназията по Икономика и Туризъм, гр. Бар, Република Черна Гора. Учениците са главни действащи лица и ще имат възможност да участват в различни и интересни доброволчески дейности както в собствените си държави, така и в общността на училището-партньор. Една от задачите на Българска територия на учениците от Гимназия Златарски и техните връстници от Черна Гора ще бъде изработването на мартеници (в процеса на общата работа разбрахме, че и в двете култури и традиции има мартеници, но изработвани по различен начин) за Баба Марта, които ще бъдат подарени на децата от дом „ Асен Златаров” в кв. Надежда. Обменните визити не само ще обогатят представите и житейския опит на младежите, които ще вземат участие в този проект, но и ще допринесат за развитието на ключови компетенции като умение за работа в екип, обмяна на идеи и повишена толерантност и социална ангажираност. Не на последно място, учениците ще имат шанса да развият нови приятелства с техните връстници и да ги съхранят във времето.

Какво следва
Координаторът на проекта в Гимназия Златарски, Анна Жукивская, и един ученик, който ще бъде номиниран от учителите и ръководството на гимназията, са официално поканени да представляват училището на откриването в Сараево, Босна и Херцеговина през септември 2011г. ACES не само предоставя на учители и ученици възможността да участват в международни училищни проекти, а и подкрепя идеята за реално сътрудничество, което ще направи бъдещето ни по-светло, а младите хора – по-отговорни. Тази инициатива се вписва изцяло в мисията на Гимназия Златарски да развива целенасочени, устремени, толерантни млади хора, които да се грижат за общността без да търсят нещо в замяна.