2010/2011Новини

Кои ще са наградените ученици тази година?

На 18 юни 2011г. от 9.30ч. ще се проведе традиционният училищен празник на Гимназия Златарски.

Официални гости
Анa Бояджиева – завършила Гимназия Златарски през 2002 г. С отличен успех; учила е във водещи университети като Оксфорд, Принстън, университетът в Берн и Сейнт Гален в Швейцария. Работила е в големи международни компании като IBM, Siemens, American Airlines, Carlsberg. Тя ще се присъедини към нас, за да сподели как обучението в гимназията и е помогнало в живота, как на практика е приложила наученото в училище.

Вилма Доминикова – старши експерт по информационни технологии в Регионален инспекторат по образованието – София-град

Доц. д-р Борис Тодоров – фамилия Златарски е дала на България и на света двама историци. Единият – проф. д-р Васил Златарски – освен „баща” на българската историопис е и патрон на Гимназия Златарски; а другият – доц. Д-р Борис Тодоров, неговият правнук, който след като завършва Калифорнийския Университет и две години разкрива Средновековието пред студенти в Университета Йонсей в Корея, се присъедини към преподавателския екип на Гимназия Златарски и е учител по история в училището.

Г-н Петко Георгиев – радио и телевизионен журналист и продуцент, основател на Форум Свободно Слово и на Българската Медийна Коалиция, експерт по развитието на независимите медии; Директор на Фондация “Център за радио и телевизионно обучение – ПроMедиа”. Баща на Ния Георгиева от Випуск 2011.

Награди
На празника очаквайте да видите наградените със следните отличия:

1. Списък на Директора – Ученици с отличен успех и активно участие в училищния живот, организатори на различни извънкласни мероприятия и благотворителни акции; участници в олимпиади, състезания, проекти, ученици с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

2. Специални награди за спортни изяви, творческа дейност, благотворителна и организаторска дейност
– награди за участие в благотворителна дейност
– награди за активна творческа дейност
– награди за спортни изяви

3. Награди на Педагогическия съвет
4. Ученик на годината
5. Клас на годината
6. Учител на годината
7. Първенец на Випуск 2011

Кои ще са наградените? Ще разберете на 18 юни 2011. Очакваме Ви от 9.30 ч. в двора на училището.