International Baccalaureate 2005

IB results 2005:

За първи път в България ученици в 12 клас положиха успешно изпити към Международния Бакалауреат

През месец май 2005г. в България за първи път се проведоха изпити на Международния Бакалауреат. Изпитите се организират под директивата на базираната в Швейцария организация на Международния Бакалауреат, към която са асоциирани над 1400 училища в цял свят, сред които и Частна езикова гимназия “Проф. д-р В. Златарски”. Изпитите водят до получаване на престижната диплома на Международния Бакалауреат, която се цени високо при кандидатстване в чужбина.

Гимназия Златарски получи отлична оценка от представителя на Межуднародния Бакалауреат в София, който пристигна в началото на май 2005г., за да провери дали се съблюдават изискванията, наложени от Международния Бакалауреат за провеждане на изпитите. Това е първият випуск на Международния Бакалауреат, който завършва в България.

На 6 юли 2005г. International Baccalaureate Organisation Awarding Committee оповести резултатите от изпитна сесия Май 2005. Обучаващите се по IB Diploma Programme в първото българско международно училище – ЧГ “Проф. д-р Васил Златарски”, София, положили изпити по шест предмета, реализираха отлични и много добри резултати. Поздравителен адрес до всички IB випускници от директора на Международния Бакалауреат Джордж Уокър.

Писмените работи на учениците бяха проверени от сертифицирани екзаминатори на Международния Бакалауреат в 25 различни държави по света, сред които САЩ, Великобритания, Франция, Австрия, Италия, Гърция, Австралия и други. Стандартизацията на изпитите и съблюдаването на стриктните правила за провеждането им гарантират, че резултатите, постигнати от учениците отговарят на високите изисквания, поддържани от Международния Бакалауреат.

На базата на оценъчна скала от 0 до 7, възпитаниците на училището получиха оценки 6 и 7 по литература на роден език и немски език и 5-7 по английски език и литература. С удовлетворение можем да заявим, че средните им резултати са не само съизмерими със световната статистика за тази сесия, но и значително ги надвишават в дадени области:

Изпитна сесия май 2005
Предмет Оценка (средна за Гимназия Златарски) Оценка (средна за света)
Литература на роден език (Language A1) 6,67 5,00
Английски език и литература (English A2/B) 6,00 5,33
Немски език (Language Ab initio) 6,71 5,45
История на английски език (History in English ) 5,00 4,92
Биология 4,20 4,20
Математика 4,00 4,50

Носителите на IB дипломи с блестящи резултати Мая Матеевич –36 точки; Олга Гоц – 35т.; Гергана Христова – 35т.; Лиана Хапава –34т.; Натела Хапава –32т., правят чест на всяко IB училище в света и са основателен повод за гордост за ЧГ “Проф. д-р Васил Златарски”. Притежателите на IB дипломи са предпочитани студенти във всички елитни световни университети, а отличните резултати им осигуряват допълнителни кредити и стипендии в разнообразни научни програми.

Училището ни проведе първите изпити на Международния Бакалауреат през май 2005, много близо до нашия десетгодишен юбилей. Г-н Сванте Инглер от IBO, който пристигна специално в България, за да инспектира провеждането на IB изпитите в училище, потвърди изрядните условия по провеждането им и забеляза единадесетте IB Диплома гимназисти и двамата IB Сертификат гимназисти да се справят чудесно, уверени в успешните си резултати. За нас беше удоволствие да видим учениците от първия IB випуск завършващи и беше чест да връчим първите Дипломи на Международния Бакалауреат в България.

Гимназия Златарски се обърна към International Baccalaureate Organisation през октомври 2000г. като кандидат-член на световната верига училища и започна сериозна подготовка по оторизацията, което включи и няколко визити в София от представителите на IBO Моника Флодман и Теуво Лауриноли, както и от Барбара Гостиса от IB училището в Загреб. Финалната оторизираща визита бе проведена на 21-22 ноември 2002г., а официалното писмо по оторизацията бе връчено на 11 февруари 2003г. След 2,5 години сериозна подготовка, първото IB World School в България започна обучение по програмите на IBO.

Трудно е да се основе IB училище, особено трудно беше за Училище Златарски – София като първи представител на IB образованието в България, но многото работа се възнаграждава и училището ни е вече установен член на световната верига международни училища.

Горди сме от изпитните резултати на нашите ученици и се надяваем скоро да видим повече IB ученици, завършващи гимназията. Също така се надяваме, че и други училища в България ще започнат обучение по програмите на IBO. Ние от Гимназия Златарски с готовност ще подкрепим такива училища с оглед акредитацията им като IB World Schools.