International Baccalaureate 2006

IB results 2006:

Резултати от IB изпитна сесия Май’ 2006

През 2006 г. успешно се дипломира вторият випуск на Частна езикова гимназия “Проф. д-р Васил Златарски”, обучаван по програмата на International Baccalaureate. През месец май IB учениците на гимназията положиха изпити по 6 предмета: български език и литература, английски език и литература, математика, история, биология, втори чужд език (немски/испански). Писмените им работи бяха проверени от сертифицирани екзаминатори на Международния Бакалауреат и оценявани по единни за всички IB училища критерии.

На 06 юли 2006 г. IBO официално обяви изпитните резултати. Oбщо 23 ученици държаха IB изпитите през м. май, 13 ще получат международната IB  диплома и 10 – IB сертификати по английски език, история, български език и литература, математика, биология и втори чужд език. Отличните резултати, които IB учениците  постигнаха, им осигуриха прием в желаните от тях университети. През 2005 г. се дипломира първият IB клас, а през настоящата 2006г. Гимназия Златарски изпрати своя втори IB випуск. За разлика от първия випуск, където максималният брой точки получи ученичката Мая Матеевич  – 36, то първенецът тази година се казва Любомир Митев, който успя да постигне 40 точки (от общо 45). Това е и максималният резултат, постиган до този момент на IB изпити от български гражданин, резултат, който гарантира прием в едни от най-престижните висши учебни заведения в света – Oxford, Harvard, Cambridge…

Минимумът от точки, необходим за получаване на IB диплома, е 24. Вторият IB випуск успя да реализира по-високи резултати в сравнение с първия. Статистиката показва, че на тазгодишните изпити 5 ученика от Гимназия Златарски са изкарали между 25 и 30 точки, а 8 – над 30, в сравнение с миналата година, когато броят на получилите между 25 и 30 точки е 6, но изкаралите над 30 точки е с 3 ученика по-малко – 5.