Cambridge Certificates 2008

Учениците на Гимназия Златарски държат Cambridge Exams

39 ученици от 9 и 10 клас на Гимназията държаха изпитите Cambridge ESOL Examinations. 10 ученици ще се явят на изпити за Certificate in Advanced English (CAE), а 29 – за First Certificate in English (FCE). По време на учебната година учениците на Гимназията бяха предварително подготвени в специални часове, с цел успешното получаване на Cambridge сертификатите. Миналата година от 23 явили се ученици на FCE нямаше нито един провалил се, повечето получиха оценка B, a 4 ученици – оценка А.

Успех на всички тази година!