Проверка на резултати

Скъпи кандидати, уважаеми родители,

Платформата Прием на Международна гимназия Златарски е средство, чрез което вие можете да проверите резултатите си от приемните изпити. За да проверите резултатите си, моля въведете:

ЕГН на кандидата (пр. 9512116655)

Регистрационен номер (пр. 10392)

 

Обявяване на резултатите: I етап: 4 април 2013 (четвъртък):
– 15:00 ч. в училище и на тел 02 974 3666 и 02 876 67 67
– 19:00 ч. online