Стипендии

Академични стипендии
Международна гимназия Златарски отпуска 6 академични стипендии на новоприети ученици, кандидатстващи след 7. клас. Всяка академична стипендия е в размер на €1000 на година. Учениците трябва успешно да са преминали приемната процедура за 8. клас и да получат одобрението на приемната комисия, съгласно приемните критерии (обща успеваемост, резултати от изпитите, събеседване, и мотивация). Кандидатите, желаещи да се състезават за академични стипендии, следва да се явят на приемен изпит на първи етап: 11. март и да са приключили процедурата по записване до 31. март. Ученици, кандидатстващи за прием след 11. март, не могат да се състезават за академични стипендии.