2020/2021HighlightsМеждународно училище в СофияНовини

15.09.2020 Начало на учебната година в Международно училище Златарски

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Първият учебен ден за Международно училище Златарски е 15 септември (вторник). Поради извънредната епидемична обстановка в страната Училището изготви вътрешен правилник съгласно насоките на МОН за работа в условията на Covid-19, който ще бъде изпратен на родители и ученици в седмицата 8 – 11 септември. Молим стриктно да спазвате мерките за безопасност – при пристигане в двора на училището да бъдете на отстояние един от друг, да носите предпазни маски, при влизане в сградите да следвате указанията за дезинфекция на обувки и ръце.  Училището определя следния график на дейностите за първия учебен ден:

Откриването на новата 2020 / 2021 учебна година ще се състои в двора на училището с кратко тържество, което ще започне в 9:30 часа. На него са поканени да присъстват учениците от 5, 8  и 12 клас. Учениците от 6, 7, 9, 10 и 11 клас следва да се явят в двора на училището в 10:30 часа.

Очакваме всички ученици да бъдат облечени в приетото официално облекло (тъмни панталони/поли, бели ризи/блузи и тъмни обувки). Желателно е новоприетите ни ученици да бъдат придружавани в двора на училището само от един родител. Родителите не влизат в учебните сгради.

Заниманията ще продължат от 9:30 до 13:00 часа за 5, 8 и 12 клас и от 10:30 до 14:00 часа за 6, 7, 9, 10 и 11 клас. Те ще се водят по класове в училищните сгради Д-1 и Д-2 както следва: 5,6,7,8 и 9 класове ще бъдат въведени в сграда Д-1, а 10,11 и 12 класове в сграда Д-2. На 10 септември училището ще комуникира  разпределението на учениците по класове чрез имейл.

Денят е определен за запознаване на учениците с правилниците на училището, разясняване и въвеждане на правилата и предпазните противоепидемични мерки.

Учебници, униформи, тетрадки, училищно шкафче:
В рамките на деня учениците ще получат учебници, ключ за училищно шкафче, както и заявените униформи и тетрадки.

Допълнителни униформи:
Училището разполага с налични комплекти униформи, които могат да бъдат закупени от учениците – до изчерпване на количествата – от бюфета на училището.

Транспорт: Родителите, заявили училищен транспорт, трябва да потвърдят пред представителите на транспортната фирма спирките и часа на тръгване по маршрута. Това ще се случи в двора на училището пред сцената от 11:00 часа.

Образователни и медицински документи: Родители, които все още не са предоставили изисквани образователни или медицински документи, следва да ги предоставят в административния офис на училището до 09 септември. Липсата на тези документи възпрепятства регистрирането на учениците в официалните национални и международни платформи за обучение.

Лична здравно-профилактична карта: Всички новозаписани ученици, които са получили от личния лекар нова ЛЗПК, следва да я предадат на класния ръководител на 15 септември. Тя включва данни от профилактичен преглед; проведени имунизации и реимунизации; отразени специфични заболявания и алергии; становище на лекарска комисия за освобождаване от часове по спорт. За всички останали ученици важи удълженият от МЗ срок за представяне на ЛЗПК до 30.09.2020г.

IB Retreat: За учениците от 11. клас учебната година започва на 08 септември (вторник) от 9:00 ч. с IB Retreat в салона на училището. На 08 и 09 септември от 9:00 до 14:00 ч. ще бъдат разяснени IB Regulations and Zlatarski International School Requirements for IB students, учителите ще представят преподаваните от тях учебни дисциплини, изискванията за нива SL/HL и критериите при оценяване. Учениците ще получат в резюме учебното съдържание по всеки IB предмет, и Internal Calendar, съдържащ сроковете за предаване на писмени работи и проекти. Учениците, регистрирани за IB Mathematics, ще преминат задължителен курс за работа с графичен калкулатор. Всички ученици ще бъдат включени в извънкласни дейности и ще създадат индивидуални CAS профили в платформата ManageBac. В края на двудневната програма всеки ученик подписва договор, че ще спазва регулациите на IB програмата. Присъствието е задължително.

Очакваме Ви отпочинали и свежи, готови за нова, успешна 2020-2021 учебна година!