2020/2021

Родителска среща 8-26 октомври, 2020

Уважаеми родители,

любезно Ви каним на организационна родителска среща за учебната 2020-2021 година в салона на гимназията. Поради извънредната епидемична обстановка срещата ще протече в нов формат, различен от тези на досегашните срещи през предишните години. Основната особеност е, че срещата за всяка паралелка ще се случва в различно време, за да се следват насоките на Министерство на здравеопазването. Необходимо е стриктното спазване на графика, за да се вместят всички класове.

На срещата класният ръководител ще Ви запознае с основната организационна информация за първия срок и цялата учебна година. Ще се запознаете с учителите по предмети и с основните дати в годишния календар.

Поради извънредната епидемична обстановка срещата ще се състои в салона при спазване на социална дистанция. Настоятелно молим на срещата да се яви един родител на ученик. Предвид графика за всички класове срещата ще започва и приключва точно в определеното време последния график:

8 октомври – Четвъртък 14.00 – 16.00 – 10 клас

10А – 14.00 – 14.40

10Б – 15.00 – 15.40

9 октомври – Петък 14.00 – 16.40 – 9 клас

9А – 14.00 – 14.40

9Б – 15.00 – 15.40

9В – 16.00 – 16.40

12 октомври – Понеделник 14.00 – 16.40 – 8 клас

8А 14.00 – 14.40

8Б – 15.00 – 15.40

8В – 16.00 – 16.40

14 октомври – Сряда 14.00 – 16.40 – 5-7 клас

5А – 14.00 – 14.40

6А – 15.00 – 15.40

7   – 16.00 – 16.40

23 октомври – Петък 14.00 – 16.00 – 11 клас            

11А 14.00 – 14.40

11Б 15.00 – 15.40

26 октомври – Понеделник 14.00 – 16.00  – 12 клас

12А 14.00 – 14.40

12Б 15.00 – 15.40