2017/2018School LifeНовини

SMART цели за личностно развитие в 9 клас на Международно училище Златарски

На фокус в Международна гимназия Златарски …Чудесната идея на 9А клас за SMART цели за личностно развитие. SMART целта трябва да е специфична, измерима, постижима, приложима и ориентирана във времето. Идеята е учениците да могат да проследяват прогреса си по личните си цели в часовете на класа. В края на учебната година те ще могат да измерят, видят и разберат как са се променили и каква е ползата от SMART целите за тях самите.