2006/2007Новини

Първият час на класа за 2007

10.01.2007 Първият час на класа за 2007 год. в Гимназия “Златарски” бе посветен на присъединяването на България към Европейския съюз. Учениците бяха подготвили презентации за страните членки с подробности за бита, обичаите и традициите им. Учениците от 12 клас решаваха тестове, предоставени от РИО на МОН. Учениците от клуб “Медия” и клуб “Евроинтеграция” в училището подготвят специален кът, в който с постери да проследят историята на създаването на ЕС и да представят страните членки.