2018/2019Highlights

Информационна среща за учениците от 9. и 10. клас и техните родители

Днес учениците ни от 9. и 10. клас заедно със своите родители се запознаха с онова, което им предстои оттук нататък – пробни IGCSE изпити, реални IGCSE изпити, кандидатстване за IB Diploma Programme и избор на предмети, необходими за кандидатстване в университет. Макар да звучи рано в 9. и 10. клас да се обсъждат плановете за висше образование, съзнателните избори и реализацията им за успешно бъдеще започват още сега!

Възможностите за История или Икономика, високо или стандартно ниво Математика, Физика или Биология, както и допълнителните предмети Химия или Информационни технологии в глобално общество (ITGS) са част от утвърдените профили за учениците на Гимназия Златарски.