Най-високи резултати на International Baccalaureate Diploma за учениците на Международна гимназия Златарски

Знаете ли, че… учениците на Международна гимназия Златарски имат едни от най-високите резултати на международните изпити в International Baccalaureate Diploma Programme! 25 ученици на Международна гимназия Златарски са постигнали 40+ точки в международните си IB дипломи досега! Само 5% от учениците В СВЕТА постигат такива оценки. В IB Diploma Prоgramme резултат от 34 точки (от максимум 45) се смята за отличен и достатъчен за прием в топ университет. Резултат от 38 точки постигат само 10% от учениците в света, а 40 точки успяват да постигнат едва 5%. С резултатите си нашите ученици продължиха образованието си в Oxford, Princeton, LSE, St Andrews, UCL, CALTECH, King’s College и тн в специалности като право, медицина, компютърни науки, архитектура, политически науки, финанси, инженерни науки и др.

IB учениците на Международно училище Златарски, които постигнаха 40+ точки в IB дипломите си са: Иван Д. – 44 точки, Калина Ц. – 43 точки, Ива М. – 43 точки, Анна Ф. – 42 точки, Евгения Н. – 42 точки, Лорин Р. – 42 точки, Гергана Н. – 42 точки, Боян М. – 41 точки, Гергана Н. – 41 точки, Петър К. – 41 точки, Василена Х. – 41 точки, Николай С. – 41 точки, Георги А. – 41 точки, Ивсън Ч. – 40 точки, Стефан Х. – 40 точки, Антоанета А. – 40 точки, Карла В. – 40 точки, Габриела Х. – 40 точки, Боян Д. – 40 точки, Елица М. – 40 точки, Кристиян И. – 40 точки, Нора К. – 40 точки, Мария В. – 40 точки, Ива А. – 40 точки, Любомир М. – 40 точки. Няма друго училище в България с толкова много отлични IB резултати. Браво, ZLATARSKI INTERNATIONAL SCHOOL!

Име Резултат Университет Специалност
Иван Д. 44 St Andrews University Икономика
Калина Ц. 43 Princeton University Молекулярна биология
Ива М. 43 University College London Компютърен мениджмънт
Анна Ф. 42 King’s College London Право
Евгения Н. 42 King’s College London Кинознание
Лорин Р. 42 King’s College London Международни отношения
Гергана Н. 42 Royal Holloway London Медийни изкуства
Боян М. 41 University of Southampton Инженерни науки
Гергана Н. 41 University of Edinburgh Архитектура
Петър К. 41 University College London Интердисциплинарни науки
Василена Х. 41 Glasgow University Право
Николай С. 41 St Andrews University Икономика и мениджмънт
Георги А. 41 City University London Инвестиции и финансов мениджмънт
Ивсън Ч. 40 Софийски университет Медицина
Стефан Х. 40 University College London Биотехнологии
Антоанета А. 40 Open University Социални науки
Карла В. 40 Amsterdam Fashion Institute Моден мениджмънт
Габриела Х. 40 Queen Mary London Право
Боян Д. 40 University of Southampton Счетоводство и Финанси
Елица М. 40 London School of Economics Финанси и счетоводство
Кристиян И. 40 Oxford University Физика
Нора К. 40 Kings College London Бизнес мениджмънт
Мария В. 40 California Institute of Technology Инженерни науки
Ива А. 40 Aston University Международен бизнес с немски език
Любомир М. 40 Katholieke Universiteit Leuven Философия

Международно училище Златарски е първото училище в България, член на международната образователна общност International Baccalaureate, оторизирано през 2003г. Досега над 400 ученици са се обучавали по билингвалната интегрирана програма на Международния Бакалауреат в гимназията. Традиционно високите резултати, които учениците ни постигат на изпитите за придобиване на международна IB диплома, са резултат от натрупания през годините опит, силната мотивация на учениците ни и професионализма на преподавателите.

Пълният списък с информация за резултатите и избора на университет и специалност на най-успешните IB дипломанти на Международна гимназия Златарски е тук.