IB newsНовини

08.09.2014г. Начало на учебните занятия за International Baccalaureate Diploma учениците

Учебната година за учениците в IB Diploma класовете (11 и 12 клас) започва на 8 септември 2014г. от 8:00 ч. за 12 клас и от 9:30ч. за 11 клас.

Учебната година за учениците от 11 IB Diploma клас ще започне на 8 септември 2014 г. от 9:30 ч.с IB Retreat. На 8 и 9 септември ще бъдат разяснени IB Regulations и Zlatarski School requirements for IB students, учителите ще представят накратко преподаваните от тях учебни дисциплини, ще обяснят разликите в нивата (SL, HL) и критериите при оценяване. Учениците ще получат в резюме учебното съдържание, предвидено за изучаване по всеки един IB предмет, и календар, съдържащ сроковете за предаване на писмени работи и проекти.

Учебната година за 12 IB Diploma клас ще започне също на 8 септември 2014г. от 8:00 ч. с редовни учебни занимания.