2022/2023

IB Retreat 2022: 7-8 септември

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Гимназия Златарски с радост приема новия 11. клас в международната IB програма. Предстоят две предизвикателни и вдъхновяващи години, в които учениците ще се развият като мотивирани млади хора, готови и способни да постигнат мечтите си. Първата стъпка от тази учебна година е IB Retreat, който започва на 7 септември (сряда) от 09:00 ч. в салона на училището.

IB Retreat ще се проведе в рамките на два дни (7 и 8 септември) от 09:00 до 14:00, като в отделни сесии ще бъдат разяснени IB Regulations and Zlatarski International School Requirements for IB students, учителите ще представят преподаваните от тях учебни дисциплини, изискванията за нива SL/HL и критериите за оценяване. Учениците ще получат в резюме учебното съдържание по всеки IB предмет, и Internal Сalendar, съдържащ сроковете за предаване на писмени работи и проекти.