2022/2023HighlightsResults

Високи IGCSE резултати за учениците на Международна гимназия Златарски

46 са отличните оценки на международните IGCSE изпити, които учениците на Международна гимназия Златарски постигнаха по английски език, математика, история, информационни технологии, биология и физика през 2022 година. Учениците ни се явяват на IGCSE изпитите в края на 10. клас.

Първенци на випуска са Анна Уокър (A*A*AА), коята постигна максимални IGCSE резултати по английски език, история, математика и информационни технологии; Атанас Димитров (А*ААА) по математика, английски език, история и физика; Борислав Гребенаров (А*ААА) по английски език, математика, ИТ и история; Калина Койнова (А*АА) по история, английски език и матемaтика; Ивет Апостолова (АААB) по математика, история, английски език и биология; Благовеста Райчева (ААА) по история, математика и английски език; Йоана Иванова (А*АВ) по математика, физика и английски език; Никол Димитрова (А*АB) по английски език, математика и ИТ; Александрина Петкова (ААBB) по история, английски език, математика и ИТ; Ивайло Русинов (ААВ) по английски език, математика и физика; Никола Качамаков (АА) по математика и английски език; Чавдар Славов (А*В) по английски език и математика. Поздравления за учителите и учениците на Международна гимназия Златарски!

По IGCSE английски език (високо ниво) 91% от учениците бяха оценени от Cambridge International Education с резултати от А* до C. 22 ученици получиха шестици като 5 ученици получиха максимален резултат А* (резултат над 90%); това са: Анна Уокър А*, Никол Димитрова А*, Ивана Иванова А*, Борислав Гребенаров А* и Чавдар Славов А*. Отлични резултати А (успеваемост над 80%) по английски език получиха Теодор Христов, Александрина Петкова, Ивайло Русинов, Ивет Апостолова, Калина Койнова, Ламита Баша, Александър Радулов, Атанас Димитров, Калина Тодорова, Даниел Златев, Ния Йорданова, Кристофър Абрашев, Андрей Съчков, Никола Качамаков, Божидара Халхулова, Тони Генев, Благовеста Райчева.

Топ математиците на випуска с отлични резултати на IGCSE Mathematics (високо ниво) са: Йоана Иванова А*, Атанас Димитров А*, Никол Димитрова, Борислав Гребенаров, Ивет Апостолова, Ивайло Русинов, Калина Койнова, Анна Уокър, Благовеста Райчева и Никола Качамаков. Много добре по математика се представиха Александрина Петкова, Андрей Съчков, Кристофър Абрашев, Чавдар Славов, Жизел Генчева, Даниел Златев и Александър Радулов.

Повод за радост тази година са резултатите по IGCSE история – осем шестици. С топ резултати са Анна Уокър А*, Калина Койнова А*, Александрина Петкова, Благовеста Райчева, Ивет Апостолова, Атанас Димитров, Борислав Гребенаров и Жизел Генчева. Много добре се представиха и Даниел Златев, Карина Желязкова, Ивана Иванова, Виктор Русев и Ния Йорданова.

С най-високи резултати по IGCSE информационни технологии са Анна Уокър, Борислав Гребенаров, Никол Димитрова, Ламита Баша, Александрина Петкова, Тони Генев и Александър Радулов. С най-високи резултати по IGCSE биология (високо ниво) и физика (високо ниво) са Йоана Иванова, Атанас Димитров, Ивайло Русинов, Ивет Апостолова и Кристофър Абрашев.

IGCSE (International General Certificate for Secondary Education) e академична програма за средно образование, в която се обучават ученици от 8. до 10. клас във Великобритания, както и в множество международни училища по цял свят. Интегрирана в курса на английска езикова гимназия, програмата IGCSE в Международна гимназия Златарски подготвя учениците ни да се справят с обучението в международната програма International Baccalaureate в 11. и 12. клас и да затвърдят знанията си в избраните от тях профили във втори гимназиален етап.

Пожелаваме успех на всички ученици на Международна гимназия Златарски, които предстои да държат IGCSE изпитите през май/юни 2023 година.