2019/2020Highlights

Грипна ваканция: учебни занятия ОНЛАЙН

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Грипната ваканция за София е удължена до 15 март с решение на Кмета на Столична община. Редовни присъствения занятия в училище няма да се провеждат в четвъртък и петък.

За да не губим ценно учебно време, Международно училище Златарски ще провежда учебните занятия ОНЛАЙН в платформата за дистанционно обучение zis.zlatarskischool.org. Ръководството не отменя учебните занятия, а ги прехвърля в онлайн платформата ZIS, разработена специално за нуждите на училището. Това позволява провеждане на пълноценен учебен процес с участието на учители и ученици. Учителите дават инструкции, събират от учениците електронни файлове с изпълнените задачи и/или възлагат домашни работи.

Организацията на виртуалния учебен ден следва седмичното разписание на часовете за всяка паралелка със съответния преподавател по предмет. Учебните занятия започват в 8.00 часа и следват графика на часовете за деня. Учениците влизат в системата ZIS със същите username и password, които вече използват в SIS sis.zlatarskischool.org.

Учениците имат достъп до съответния клас онлайн, където има отделни отворени групи по предмети със съответния учител. Учениците използват компютър, таблет или телефон по време на редовния си час по програма. Ако по редовна програма 8 в клас имат първи час английски език, всички ученици от 8 в клас трябва да са се логнали в 8:00 часа в системата. Ако по редовна програма учениците от 11 б клас имат първи час история или икономика, те трябва да са се логнали в 8:00 часа в групите по история или по икономика. Учителите ще възлагат задачи и ще изискват тяхното изпълнение. Ще се поставят оценки като в редовно провеждащ се час, които оценки ще бъдат вписвани в електронния дневник.

Към момента в системата вече стоят качени някои от домашните задания за четвъртък и петък. Молим учениците да се запознаят с тях и ако не са ги изпълнили вече, да го сторят незабавно. В четвъртък и петък администрацията работи, така че всеки ученик със съдействието на родител може да си вземе учебници и тетрадки, които е оставил в шкафчето си в училище.

Учениците от 12 клас, за които тече подготовка за международни изпити, ще получават допълнителни инструкции, вкл. и ще провеждат консултации в училище при предварителна организация единствено като част от изпитната подготовка. Болни ученици не се допускат до такива консултации.

Международно училище Златарски има готовност да посрещне новите предизвикателства и нека всички да дадат своя принос за провеждането на ползотворен учебен процес онлайн, като не излагаме на риск здравето си.