2014/2015Новини

Родителска консултация  26.03.2015

Във връзка с приключването на трета четвъртина в Гимназия Златарски ще се проведе родитело-учителска консултация по следния график:
VІІІ клас – 17.00ч.
ІХ и Х клас – 17.30ч.
ХІ и ХІІ клас – 18.00ч
Родителите ще могат да се срещнат с учителите по предмети и да получат информация за академичното развитие и дисциплината на учениците до края на третата четвъртина, както и за всички актуални събития от календара на училището.

Класните ръководители и координаторите на международните програми ще оповестят графиците на изпитните сесии, както и регулациите за тяхната организация и провеждане.

Родителите на дванадесетокласниците ще получат актуална информация във връзка с приключването на учебната година и явяването на ДЗИ.