2018/2019

Обявяване на резултатите от приемния изпит: 18 април 2019

Резултатите от приемния изпит в Международна гимназия Златарски ще бъдат обявени на 18 април 2019 след 14:30 часа.

Те могат да бъдат проверени в електронната система на училището на адрес: http://sis.zlatarskischool.org с Регистрационен номер (5 цифри) и ЕГН@ (ЕГН, последван от знак @). За да видите резултатите от приемния изпит, натиснете бутон Student Info и изберете Admissions Exam.

Одобрените ученици ще бъдат поканени на среща с приемната комисия (интервю) по индивидуален график. В полето Interview Date ще видите определената Ви дата и час.