2015/2016Новини

Учебни дни през месец май 2016г в Гимназия Златарски

Във връзка с обявения от Министерски съвет на Република България график на неработните дни през 2016г., както и във връзка със Заповед №РД 09-585/03.05.2016, графикът на учебните дни в Международна гимназия Златарски ще бъде както следва:

14. май 2016г ще бъде учебен ден с програма за 23. май.
18. май 2016г – ден, в който се провежда първият изпит ДЗИ – е учебен ден, тъй като на теритoрията на училището няма да бъдат провеждани изпити.
19. май 2016г. ще бъде учебен ден с редовна учебна програма с оглед провеждащите се на територията на училището международни изпити и с оглед нуждите на международните програми IGCSE и IB.
20. май 2016г – ден, в който се провежда вторият задължителен изпит от ДЗИ – е неучебен ден за учениците (8-10 клас). Учебен ден за учениците от 11 клас.
23. – 24. май са неучебни дни.
25. май – ще бъде учебен ден с редовна учебна програма с оглед нуждите на международните програми IGCSE и IB. Ще се проведат занятия, свързани с отбелязване на Деня на славянската писменост и култура.