2016/2017Новини

Как да те приемат в най-добрите университети в света? Обучението в Международна гимназия Златарски

Какво е общото между молекулярната биология, мениджмънта, правото, архитектурата и медицината? На пръв поглед тези области изглеждат несъвместими, но в Международна гимназия Златарски те имат много общо. Това са част от университетските специалности, които учениците на гимназията избират в едни от най-престижните университети в света. Международна гимназия Златарски дава на своите възпитаници нужната подготовка за прием в мечтаните от тях специалности, били те творчески, хуманитарни или строго научни.

Благодарение на опита в преподаването на международните програми International Baccalaureate и IGCSE учениците имат възможността да избират профила си в желаната от тях насока и така да бъдат приети в някои от най-труднодостъпните и желани университети. Тази целенасочена подготовка започва още в 8. клас чрез интензивно изучаване на английски език с български и чуждестранни преподаватели, както и изучаване на отделни предмети на английски език с учебници на Oxford и Cambridge. В края на десети клас всички ученици на гимназията, както много други ученици в реномирани училища по цял свят, държат международните изпити IGCSE по английски език, математика и поне една наука.

Още в 10. клас с помощта на своите учители, учениците на Гимназия Златарски избират подходящите предмети, които ще са им нужни за кандидатстване в университети. Например желаещите да следват право полагат изпити по история и чужди езици, а онези, които ще кандидатстват медицина, залагат на високи оценки по биология и химия. Стъпката, която предстои на учениците от гимназия „Златарски“ след успешно положените IGCSE изпити, е интензивното обучение в международната програма International Baccalaureate, високо ценена от най-добрите световни университети. В нея те задълбочават фокуса върху предметите, необходими за кандидатурата им за желаната специалност и университет, като избират шест от тях, за да създадат идеалния кандидатстудентски профил.

В 11 и 12 клас, когато се изучава IB програмата, учениците изучават три езика, история или икономика, биология, физика или химия и, разбира се, математика, а за всеки отделен предмет избират нивото на изучаване – стандартно или високо. Така профилът на ученика, който ще следва бизнес и мениджмънт в университета, е концентриран върху икономика на високо ниво и силно представяне по избраните езици. А профилът на ученика, който ще учи инженерство, се състои от математика и физика на високо ниво, за да е максимално подготвен за предстоящото обучение. Кандидатстването в университети в чужбина се случва още в началото на 12 клас. Благодарение на подходящо подбраните предмети в международните дипломи, билингвалното обучение в училището и традиционно високите IGCSE и IB резултати на гимназията най-престижните университети отварят широко вратите си за учениците на гимназия „Златарски“.

Международна гимназия Златарски е единственото училище в България, което обучава всичките си ученици по международните програми Pre-IGCSE (8 клас), IGCSE (9 и 10 клас) и International Baccalaureate (11 и 12 клас). Програмите са интегрирани в курса на обучение на английска езикова гимназия. Завършилите получават две дипломи – българска за средно образование и международна IB, без полагане на допълнителни изпити и без допълнителни часове и уроци. Възпитаниците на гимназия Златарски ежегодно постигат най-високите резултати за България и в двете международни програми.