Международни образователни стандарти и опитни преподаватели

В Международно училище Златарски учениците израстват в академична среда, която съчетава взискателните изисквания и стандарти на британските и международни образователни програми с традициите на българското образование.

Учениците ни общуват свободно на английски и български език, и усвояват в дълбочина други чужди езици.

Учениците ни имат възможност да участват в разнообразни международни програми, състезания и форуми и да учат в и извън класната стая.

‘Щастлива съм. В крайна сметка, тежкият труд даде своя резултат! Освен академичните резултати, голяма роля изиграха практическите лабораторни упражнения по биология и химия в училище, множеството извънкласни дейности и летните стажове, в които участвах.’, Калина Цолова, Випуск 2016, студентка в Princeton University.